Gwarancja

GWARANCJA

 • KONTAKT Sp. z o.o. nie jest gwarantem sprzedawanych produktów. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. 
  Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub w karcie gwarancyjnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
   
 • Gwarancji nie podlegają:
  • uszkodzenia mechaniczne produktu,
  • uszkodzenia powstałe w transporcie,
  • zniszczenia powstałe z winy użytkownika,
  • wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,
  • próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis. 
    
 • Klient ma obowiązek samodzielnego dostarczenia produktu do autoryzowanego punktu przyjęć napraw gwarancyjnych producenta.  Warunki przekazania produktów w ramach gwarancji do punktów producenta określane są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych i infoliniach producentów. 

  W wyjątkowych przypadkach klient może przesłać produkt w ramach gwarancji do firmy KONTAKT Sp. z o.o. ,  po uprzednim otrzymaniu zgody od pracownika firmy  KONTAKT Sp. z o.o. (zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie e-maila na adres sklep@telefony-gsm.pl).  

  UWAGA : Produkty przekazane do firmy KONTAKT Sp. z o.o.  w ramach gwarancji bez uprzedniego zgłoszenia i otrzymania zgody sprzedawcy będą odesłane do klienta na jego koszt. 
   
 • W przypadku realizowania naprawy gwarancyjnej przy pomocy odesłania towaru do firmy KONTAKT Sp. z o.o.  po otrzymaniu zgody od pracownika na przesłanie towaru w ramach gwarancji do firmy KONTAKT Sp. z o.o.  nabywca jest zobowiązany wypełnić formularz reklamacyjny oraz dołączyć go do przesyłki. Firma KONTAKT Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych umieszczonych na nośnikach lub w komputerach oddawanych do napraw gwarancyjnych. 
   
 • W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych wskutek transportu towaru należy zgłosić je sprzedawcy niezwłocznie po odebraniu przesyłki. Należy tego dokonać drogą mailową na adres sklep@telefony-gsm.pl . Reklamacje należy złożyć także bezpośrednio u przewoźnika przy odbiorze przesyłki - dotyczy to zarówno przesyłek kurierskich jak i Poczty Polskiej. Jeśli doręczana paczka posiada wgniecenia , dziury lub inne oznaki ingerencji fizycznej, nabywca zobowiązany jest do otwarcia paczki w obecności kuriera, listonosza lub pracownika Poczty Polskiej i sporządzenia na miejscu protokołu reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru. Inaczej nie będziemy mieć możliwości złożenia reklamacji u przewoźnika. 
   
 • Do odsyłanego w ramach gwarancji produktu należy koniecznie dołączyć wypełniony i wydrukowany formularz reklamacyjny oraz dokument zakupu (oryginał paragonu lub kopię faktury VAT). 

  Nabywca odsyłając do nas reklamowany towar jest zobowiązany właściwie go spakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego spakowania i zabezpieczenia towaru przez osobę nadającą przesyłkę. 
   
 • Przesyłkę klient wysyła do firmy KONTAKT Sp. z o.o.  na własny koszt. Przesyłki wysłane do firmy KONTAKT Sp. z o.o. sp. komandytowa za pobraniem nie będą odbierane.

 

 • W przypadku przesłania do firmy KONTAKT Sp. z o.o. towaru, który nie podlega gwarancji - z tytułu uszkodzeń lub innych wad spowodowanych przez użytkownika- towar ten zostanie odesłany klientowi na jego koszt. 

   
 • Czas rozpatrywania reklamacji zależny jest wyłącznie od produktu oraz od producenta - szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronie internetowej bądź infolinii producenta. KONTAKT Sp. z o.o.  nie dokonuje napraw na własną rękę, lecz przekazuje je gwarantowi (producent lub dystrybutor).  Jeżeli czas naprawy ulegnie wydłużeniu z przyczyn niezależnych od KONTAKT Sp. z o.o. , klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli serwis gwarancyjny producenta stwierdzi iż usterka nie jest możliwa do usunięcia nastąpi wymiana towaru na nowy lub - jeśli wymiana nie jest możliwa- klient otrzyma zwrot pieniędzy na konto bankowe w czasie do 14 dni od otrzymania ekspertyzy od serwisu producenta.
 • Gwarancja w żaden sposób nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku wysyłania towaru w ramach gwarancji niezbędne jest:

 • poprawne i całkowite wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go na adres e-mail  sklep@telefony-gsm.pl 
   
 • dołączenie do przesyłki w całości wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza reklamacyjnego, dokładne i bezpieczne zapakowanie reklamowanego towaru aby towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający. 
   
 • do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (oryginał paragon lub kopię faktury) oraz kartę gwarancyjną (nie obowiązuje w przypadku produktów, które nie posiadają w zestawie karty gwarancyjnej, np. produkty marki Apple czy też akcesoria telefoniczne) 

  W przypadku niedopełnienia warunków reklamacji realizacja Państwa żądania zostanie wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.