Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 Polityka prywatności

 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez nas danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie (Użytkownika) w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.telefony-gsm.pl
Bezpieczeństwo Twoich danych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową, są one gromadzone i chronione z należytą starannością a dostęp do nich mają jedynie osoby uprawnione. 
Wypełniając obowiązki nałożone na nas przez Ustawodawcę w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) z dniem 25.05.2018 uściśliliśmy na niniejszej stronie wszelkie kwestie przetwarzania i ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 I.  Administrator

 II. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.telefony-gsm.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać ?

III. Cookies

IV. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.telefony-gsm.pl

V.  Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

VI.  Profilowanie

VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

VIII. Zabezpieczenia

IX.   Przetwarzający dane.

X.   Kontakt

  1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Kontakt sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 27-29/3, 81-323 Gdynia, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000468774, REGON: 221916713, NIP: 9581663390.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres gdynia@telefony-gsm.pl lub pocztą tradycyjną na adres spółki.

    2. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.telefony-gsm.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać ?

Witryna internetowa www.telefony-gsm.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo - adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz).

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone. 

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

  • diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera.
  • analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

  3. Cookies

Witryna www.telefony-gsm.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.telefony-gsm.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

  4. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.telefony-gsm.pl

Strona www.telefony-gsm.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje.

Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

  5. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.telefony-gsm.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.telefony-gsm.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

  6. Profilowanie

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie

i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

  7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Zabezpieczenia

Witryna internetowa www.telefony-gsm.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

  9. Przetwarzający dane

Twoje dane mogą być przekazywane do zaufanych podmiotów, z których usług korzystamy przy realizacji Twojego zamówienia. Wszystkie te podmioty gwarantują należytą ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Oto oni:
SOTE , ul. Wolsztyńska 2 , 60-361 Poznań  – dostawca systemu sklepowego SoteShop, w ramach którego przetwarzane są Twoje dane przekazywane nam w związku z korzystaniem ze sklepu:

tworzymy.pl Katarzyna Kania, ul. Aresa 18/3, Gdańsk - Kowale – dostawca serwera skrzynki poczty e-mail,
DHL Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o. - firmy realizujące dostawy zamówionych produktów
Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań  - dobrowolna ankieta posprzedażowa
Biuro Rachunkowe Ilona Szukała – zewnętrzne biuro księgowe 
Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  10. Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem.